Drs. TUMPAL SIANTURI

NIP196105131987031006
PENDIDIKAN TERAKHIRS1
JABATAN/GOLPEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
JABATAN SEBELUMNYASEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA
NAMA OPDDINAS TENAGA KERJA
ALAMATJL. SILIWANGI NO. 1 BALIGE
NO. TELP/FAX0853 5899 2982